Anasayfa   |   ?ubelerimiz   |   Rezervasyon   |   

 
 

0535 761 95 56

 

?brahim

 

0532 120 52 28

Usta

 
 
1001 ?e?it Karadeniz Mutfa??
& Hakiki Karadeniz Pidecisi
?brahim Usta
"1980'den Beri"
 
Anasayfa     |     Kurumsal     |     Men?m?z     |     ?ubelerimiz     |     Rezervasyon     |     Z.Defteri     |     ?leti?im

 
 
 
 
Kurumsal
 
1980 y?l?nda Giresun ili G?rele il?esinde sekt?re giri? yapan ?brahim Kodal, 1983'da ?stanbul Sar?yer'de sekt?re i??i olarak devam ettikten sonra 1990 y?l?nda kendi firmas?n? kurdu.

Zeytinburnu'nda Tatbak G?rele Pide Salonu 6 sene hizmet verdikten sonra, Bah?elievler'de 1996 senesinde Me?hur G?rele Pidecisi ?brahim Usta isimli yeni firma kuruldu.

Ayn? isim alt?nda 1997 y?l?nda Merter'e ta??nan firma 2005 y?l?na kadar burada hizmet verdi.

2005 y?l?nda Bak?rk?y ?ncirli'de G?r Hele Hakiki Karadeniz Pidecisi ?brahim Usta olarak yeni isimle faaliyete girerek ?al??malar?na 2012 y?l?na kadar burada devam etti.

2012 y?l?nda Ey?p Top?ular'da hizmet veren ?brahim Usta, buray? Zeytinburnu'na ta??yarak 2004 y?l?ndan beri Zeytinburnu'ndaki adresinde hizmet vermeye devam etmektedir.

 
10 personeli olan G?resun Hakiki Karadeniz Pidecisi ve Karadeniz Yemekleri, 32 y?ld?r ayn? kadroyla hizmet vermektedir.
 
Misyonumuz; G?rele ve Karadeniz pidesini tan?tmak, bu lezzetin ?stanbul'da da bulunabilir olmas?n? sa?lamak, kusursuz mam?l sunmak, m??terilerimizin zaman ve haklar?na sayg?l? olmak, ?al??anlar?m?z?n zaman ve haklar?na sayg?l? olmakt?r.
 
Vizyonumuz; yeni ?ubelerimizi a?arak hizmet a??m?z? ?stanbul'un her b?lgesine ula?t?rmak, m??terilerimizin ko?ulsuz memnuniyeti, ?al??anlar?m?z?n ko?ulsuz memnuniyetidir.
 

 
 
G?n?n Men?s?
 

 
 
Facebook Fan Sayfam?z
 

 
 
Ge?erli Kartlar
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     Powered By 7K Medya

Pide G?resun - 2007 / 2018 ? T?m Haklar? Sakl?d?r!